Dítě se prosazuje silou – hranice, volba a nepomáhání