Individuální konzultace

Potřebujete si promluvit přímo o situaci u vás doma?

Konzultace je možná telefonicky, nebo osobně

Jít na seminář je jedna věc, ale vnímám, že je častým jevem v domácím prostředí obtíž s uváděním nabytých poznatků do praxe: 

Bojujeme sami se sebou a svým časem a dalšími okolnostmi, které nám brání udělat změnu. Nemáme vůli vytrvat a dotáhnout vše kousek dál. Cítíme selhání, zoufalství. Máme pocit, že TO nefunguje! Často také vidíme, co se nedaří, ale po příčinách jen neúspěšně pátráme. Jsme částečně slepí.

Proto jsem se rozhodla pro nabídku dlouhodobější podpory rodičů s úpravou prostoru u nich doma či na zahradě (u toho se báječně mluví i s tatínky, kteří na semináře obvykle nechodí). A také nabízím několikahodinovou návštěvu u vás doma (bez mých dětí!) s cílem probrat situace, kterých jsem u vás svědkem.

Pomoc s přípravou prostředí

Projdeme všechny místnosti a vymyslíme, jak prostor upravit tak, aby vyhovoval co nejvíce aktuálním potřebám vašich dětí. Řešení by neměla být drahá, ale funkční. Cílem je umožnit dětem být doma samostatné, hrát si nerušeně se smysluplným materiálem – ať už kostkami, panenkami či struhadlem. Podíváme se, které hračky jsou vhodné a naplňují aktuální potřeby dítěte, které je možno upravit tak, aby dětem lépe vyhovovaly, a které bude dobré poslat dál.

Další témata, která se typicky objevují:

  • možnost rozšíření samostatnosti dítěte doma
  • komunikaci s dítětem, se sourozenci
  • práci s emocemi – hněvem a vztekem, agresivita
  • zavedení zvyků, rutiny a rituálů

Návštěva u vás doma 

Monitoring běžného dne a náhled do vašeho rodinného života s cílem označit vzorce chování, které by mohly omezovat rozvoj a klid vašich dětí. Všimneme si komunikace s dětmi, průběhu běžných činností, sourozeneckých vztahů. Dlouhodobou podporu – 3 x návštěva během půl roku – vnímám jako klíčovou pro uvedení změny do praxe.

Cena konzultace činí 500,–Kč/hod. Minimální délka konzultace je 2 hodiny.

Pro mimo Brněnské je cena mého cestovného 4,–Kč/km.

Návštěva u nás doma

Pokud se chcete podívat na "montessori dům" (Jinačovice u Brna), spoustu pomůcek a vychytávek, je možná konzultace u nás doma. Pokud vám ale jde primárně o rady ke komunikaci s vaším dítětem a jeho bežnému fungování, bývá lepší konzultace u vás doma - některé děti se v cizím prostředí chovají hodně odlišně.

Telefonická konzultace

Je možné, že potřebujete jen akutně vyslechnout a podpořit. Pak je možno se dohodnout mailem na času telefonátu, kdy budeme moci v klidu popovídat. Potřebuji mailem předem popsat situaci, kterou chcete řešit (abyste si srovnaly/i myšlenky), abych měla představu, na co se mám nachystat. 

Volám já vám a cena je 500,–Kč/hod.    Anebo přes SKYPE (Montessori Praxe). 

Zkuste vystihnout váš problém, v čem drhne soužití s dětmi

Je potřeba stručně popsat, s čím potřebujete pomoci, co byste chtěli podpořit, a vhodný čas, kdy by se vám konzultace hodila. 

Cena: 500Kč/hodina
Délka konzultace doma: 2 – 3 hodiny