Jak se učí dítě a co se učí mámy

Věk od narození do 6 let věku dítěte je doba, kdy dítě nasává největší objem nových poznatků ve srovnání s dalšími etapami jeho života. Nejdřív se řídí jen přirozeným pudem, po prvním roce nastává období, kdy se začne projevovat vůle, a do 6 let je tvárné a absorbuje spoustu informací, získává návyky a rozumí běžným společenským rituálům. Matka/rodiče jsou pro něj modelem chování. Aby rodiče mohli využít tohoto nejučenlivějšího období v životě dítěte, potřebují informace o tom, co a jak mohou pozitivně ovlivnit a jak vytvářet podmínky k růstu, ale taky potřebují odpočívat, aby náročnou práci s dítětem zvládli.