Od narození do 3 let

Než půjdou děti do školky...

Sekce- Od narození do 3 let

První trojročí života dítěte

Tzv. první trojročí  je dle Marie Montessori nejvíce formujícím obdobím života, na který má velmi málo lidí vzpomínky. Přestože si na toto období života nepamatujeme, předurčuje naše sebe-vědomí, sebe-přijetí, pojetí sama sebe, vnímání a vyjadřování emocí a práci s nimi. Také určuje, jak dobře vnímáme své tělo a své hranice v dospělosti, jak snadno se učíme.

Během prvního trojročí prochází dítě bouřlivým vývojem - přesto má mnoho dospělých pro ně málo trpělivosti a pochopení. Obtížně se k dětem "kalibrují" - děti nás učí se zpomalit, ztišit a zpřítomnit. Jen vnímat. (Zní to jako cvičení ZENu?!) :)

My dospělí máme o dětech často mylné představy. Někdy klademe na dítě příliš malé nároky (např. nepustíme je k práci, protože jsou na práci malí - ale nenabídneme variantu adekvátní věku a schopnostem dítěte). Jindy jsme na dítě naopak přehnaně nároční a máme na ně příliš vysoké nároky (např.chceme, aby neplakalo, když se polekalo - jako kdyby pláč, který odplavuje úlek, bylo možné nějak přeskočit).

V tomto období se dítě učí samostatně stát a pohybovat, používat ruce ke hře a k práci; pojmenovává věci i děje, seznamuje se se světem emocí, objevuje se jeho ego a na konci trojročí se mu po vší práci tělem a rukama, po pozorováních a interakcích se světem spíná logické uvažování. Je to VELKÁ PRÁCE. A od rodičů dítě potřebuje spoustu prostoru k trénování výše zmíněného a obrovskou toleranci k neúspěchu, který je nutnou denní součástí obrovského vývoje člověka!

V prvním trojročí dítě komunikuje a vnímá především skrze emoce a smysly – což klade na rodiče další mimořádné nároky – miminka a batolata jsou nezkušená a křehká a „fungují“ zcela jinak než děti starší 3 let... a než fungují dospělí, kteří jsou zvyklí komunikovat slovy, často výhradně logicky.

Toto období může být tedy ohromná výzva pro všechny, kdo o děti s láskou pečují. A pro ty z vás, kteří se chcete ve světě miminek a batolat zorientovat, nabízíme podporu ve formě 4 online kurzů.

Nabízíme tyto online kurzy

Kurz - Montessori miminko

Montessori miminko

Od 0-12 měsíců
Úvod do montessori mimi světa.
kurz

Montessori v kuchyni

Od 10 měsíců do 3 let
...aneb Pusťte děti do kuchyně!
kurz

Montessori doma

Od 10 měsíců do 3 let
...aneb Jak na praktický život v domácím prostředí!
Kurz
...aneb Jak si doma hrát v souladu s montessori?

Nevíte, kde začít? Podívejte se na video s Irčou: