Pro rodiče dětí od jejich narození

Komunikace a emoce (0-6 let)

Komunikace pro tvorbu kvalitních vztahů s dětmi

Umění komunikace

Jako dospělí se s cizími lidmi obvykle bavíme velmi zdvořile. S nejbližšími lidmi, v rodině, s našimi dětmi, nepřikládáme komunikaci takový význam, jaký si mluvení s nejbližšími zaslouží. Nemáme na mluvení čas. Je obtížné se vzájemně vyslyšet, sytit se pozorností. Nepřít se. Dát hovoru prostor a klid.

A přitom skrze komunikaci – verbální i neverbální – se formuje naše sebeláska a to, co si o sobě myslíme. Poprvé v historii se můžeme věnovat luxusu kvalitní komunikace v rodině, a přesto je pro nás komunikace s dětmi výzvou. (Neumíme to!) Často míváme pocit, že dětem ustupujeme, když jsme k nim zdvořilí – často to vypadá, že to domlouvání a dohadování nebere konce. Děti mohou ječet a my máme být klidní a trpěliví. Vypadá to možná i nespravedlivě.

Kvalitní komunikace nemusí být zdlouhavá. Vyjádřit jasné NE; popsat situaci; pojmenovat, co mi vadí a co potřebuji – to nemusí být složité. A musíme se to učit...

Máme pro vás 4 online kurzy, které se věnují komunikaci a neverbální komunikaci, tj. emocím:

...aneb Jak nastavit respekt v komunikaci s dětmi již od narození?
...aneb Jak podpořit sourozeneckou náklonnost
Jak se vypořádat se silnými emocemi v rodině?
Jak zastavit chování, které překračuje naše hranice?