Rozhovor se Silvinkou Šabackou („uvolnění“ nervové soustavy)