Kategorie: Vzdělávání

Práce s chybou 1Nástup do školky (doplnění webináře Nevýchovy)Začátky psaní: Ellen opisuje tvary písmen

Spontánní psaní – zachycení prvních signálů, že dítě píše. Elli umí opsat jakýkoli tvar i dlouhé věty. Neumí přečíst většinu písmen a nezajímá ji spojení písmen do slov. Líbí se jí opisovat abstraktní znaky. To je vše. Jedna malá kapitolka na cestě k samostatnému písemnému vyjadřování myšlenek i takto může začít montessori abeceda… (věk Elly na videu: 4 roky, 1 měsíc) Ema...

Ruka a noha s dětmi a TherezkouRuka s Therezkou