Vzdělávání

Články kategorie Vzdělávání
16.9. 2017

Práce s chybou 116.9. 2017

Nástup do školky (doplnění webináře Nevýchovy)15.5. 2017

Začátky psaní: Ellen opisuje tvary písmen

Spontánní psaní – zachycení prvních signálů, že dítě píše. Elli umí opsat jakýkoli tvar i dlouhé věty. Neumí přečíst většinu písmen a nezajímá ji spojení písmen do slov. Líbí se jí opisovat abstraktní znaky. To je vše. Jedna malá kapitolka na cestě k samostatnému písemnému vyjadřování myšlenek… (věk Elly na videu: 4 roky, 1 měsíc) Ema se snaží taky zapojit do mého zájmu – a tak opisuje psacím...

15.3. 2017

Ruka a noha s dětmi a Therezkou15.3. 2017

Ruka s Therezkou