Dílny Intensive

Společná práce ve skupině maminek s dětmi během jednoho týdne! Uveďte teorii do praxe v připraveném prostředí pod vedením zkušené lektorky. Součástí dílniček jsou 2 večery pro maminky!

DÍLNY INTENSIVE PRO RODIČE A DĚTI DO VĚKU 36 MĚSÍCŮ

Dílny Intensive v připraveném prostředí našeho domova simulují běžné situace v domácnostech s batolaty a jsou vhodné pro rodiče, kteří potřebují náhled a posun ve spolupráci s dětmi v domácím prostředí z praktického hlediska. Účast na dílnách předpokládá, že jste absolvovali nějaký kurz z mé nabídky a chcete se rozvíjet dále.

Možná vás přitáhne touha po inspiraci, po praktických dovednostech, po rytmu, který zařídí skupina dětí či ukotvení v nejistotě. Anebo potřebujete pocit sounáležitosti, porozumění a blízkosti ostatních dospělých a nová přátelství - to je kouzlo, které se vždy stane!

Setkáváme se v malé skupině 8 dospělých a dětí, během 4 dopolední s dětmi a 2 večerů jen mezi dospělými,obvykle během JEDNOHO týdne, tj. (rozsah 2x 3 hodiny pro dospělé, 4x 3 hodiny s dětmi = celkem 18 hodin práce.

VEČERY PRO DOSPĚLÉ

Program začíná v pondělí a končí v pátek setkáním DOSPĚLÝCH BEZ dětí (ledaže jsou miminka, která zatím nelezou - pokud máte lezoucí miminka, vezměte si někoho s sebou na podporu) v čase 16:30-19:30 hodin.

První podvečer je časem, kdy si společně projdeme prostor u nás doma, prohlédneme si připravené prostředí, abyste se zorientovaly, mohly se napojit na aktivity a zkusily odhadnout, čím druhý den ráno s dětmi začít.

Také si v tomto čase představíme dítě, se kterým budete docházet - podle vašeho sdílení připravuji aktivity na druhý den.

Dále je to čas na sdílení případných obav a také očekávání ze společného setkání s dětmi a čas na dohodu postupu potenciálně konfliktních situací s dětmi.

Druhý podvečer je časem shrnutí a reflexe prožitého, je to čas na ukotvení nástrojů práce a komunikace s dětmi, které ženy získaly. A je to čas na ocenění a také na dočerpání sil. Velmi vyživující večer.

DÍLNY S DĚTMI

Dílny samotné probíhají od úterý do pátku dopoledne, v čase 9:30-12:30 hodin, kdy si děti mohou v rámci vnitřního prostoru i venku najít řadu činností, které uspokojí jejich akuální vývojové potřeby. Jde o to dětem umožnit volnost pohybu, možnost učení dovedností a následné volby aktivity. Maminky se učí své dítě pozorovat, doprovázet a podporovat jak v oblasti fyzické nezávislosti, tak v rovině komunikace, práce s emocemi a při rozvoji intelektu.

Harmonogram dopoledne s dětmi:
9:30-9:40 příchod dětí, vyzutí/převlékání a umytí rukou
9:40-11:30 volná činnost uvnitř (či venku), svačinka, společné pečení muffinů, společné vaření polévky na oběd
11:30-12:00 příprava oběda a oběd
12:15-12:30 příprava na odchod a odchod

Činnost zahrnuje širokou škálu aktivit od pozorování bagru na ulici před domem, donesení zbytků zeleniny slepicím, kopání do balonu, boje mečem, klouzání na klouzačce, zalévání zahrady, čištění a přípravy ohniště apod. venku. Uvnitř zahrnuje hry a činnosti praktického života (péče o sebe, o druhé a péče o prostředí) včetně přípravy polévky k obědu a muffinů (na cestu) a aktivit z oblasti rozvoje hrubé motoriky, jemné motoriky, hudby a práce s výtvarnými potřebami.

Dospělý dítě prostorem provádí a představuje dítěti aktivity, a pokud je to možné MODELUJE dítěti činnosti v prostředí. Pokud maminky "vlají" za dítětem, zadávám maminkám práci, kterou dětem mohou modelovat a která jsou v souladu se zájmem dítěte. Zároveň si maminky zkouší udělat s dětmi nějakou práci od začátku do konce (aby ji dodělaly, i když děti třeba nechtějí - aby se děti mohly od matek oddělit a jít si za svým zájmem).

Pozorujeme vnitřní procesy v prožívání u maminek.

Smysl dílen intensive je rozvoj schopnosti maminek lépe se napojit na své dítě. V klidu, v připraveném prostoru, případně s mojí pomocí vnímat, jak dítě funguje. Co potřebuje. Co ho zajímá. Jaké vyvstávají problémy a konflikty. Kde vy jako matka zbytečně tlačíte. Čeho se bojíte. Co můžete překonat.

Děti mají k dispozici množství pomůcek a nabídek a připravují společně svačinu a oběd - a jistě se také posunují ve vývoji. Konkrétní činnosti ale nejsou to nejdůležitější.

Nejdůležitější práci ale na dílnách dělají maminky - zvolní a dozvědí se něco nového o svém dítěti a pochopí v praxi se svým dítětem to, co během kurzu není možné. Vnímají aplikaci informací v realitě života, v domácím prostředí.

Pokud si s něčím neví rady, dostávají okamžitou zpětnou vazbu, podporu, pomoc a péči. Častým výsledkem je odkrytí vlastních strachů, obav, nezdravých vzorců, které blokují dítě ve vývoji.

Přestože 3hodinové setkání uteče jako voda, dílny mají formu setkání rodičů s dětmi bez pevného programu. V prostoru našeho domu a zahrady vytváříme prostor pro bezpečnou smysluplnou práci a respektující komunikaci mezi dospělými i dětmi.

Děti pozorujeme, dáváme jim prostor se samostatně projevit – anebo jim dáme prostor se učit principy potřebné na cestě k samostatnosti a sebevyjádření.

Děti si mohou hrát, spolupracovat s rodičem, pracovat samy, společně s dalším dítětem. Mohou být venku anebo vevnitř v rámci běžných domácích činností daného období – v létě jsou děti venku téměř celou dobu, v zimě jen chvíli. Zalévají, koupou se, krmí slepice, krájí ovoce na svačinku, skáčou na trampolíně, visí na trapéze anebo pracují s didaktickým materiálem v závislosti na jejich věku, zájmech a dovednostech.

Dospělí mají většinou prostor pro sdílení anebo na zpětnou vazbu ke svému dítěti.  Je důležité, aby se také zapojili do práce – přípravy oběda a úklidu před a po obědě - kdy si všimnou, jak se jim daří vést dítě k aktivitám praktického života.

Lektorné:

Cena: 3500,- Kč/dospělý a 1 dítě

Cena zahrnuje přípravu prostoru a vybavení prostoru, materiál na večery pro rodiče, lektorné, náklady na svačinky pro děti, oběd a muffiny pro všechny.  Celkem 18 hodin přímé práce včetně jídla. 🙂 

Storno podmínky: Přihláška je závazná po uhrazení ceny. Do odhlášení v termínu 30 dní před prvním dnem dílen vracím 100% částky. Pokud rezervaci zrušíte 29-14 dní před prvním dnem dílen, vracím 50% částky. Dále je částka nevratná, ale je možné za sebe poslat náhradní dvojici. Dejte nám vědět co nejdříve o vaší absenci a možná budeme schopni sehnat náhradníka i my! Volejte ihned a řešte tyto případy pouze telefonicky na mobil + 420 723 331 441.

POZOROVÁNÍ/NÁHLED NA DÍLNÁCH

Na dílny se můžete přijet podívat bez dítěte - na tzv. pozorování či náhled. Tato možnost Vám dává příležitost nahlédnout do prostoru a na praktickou aplikaci postupů s dětmi bez vyrušování vašeho vlastního dítěte. Máte tedy prostor si povšimnout detailů v prostředí, v chování a komunikaci s dětmi, strávit společný čas se skupinou a následně pak ještě hodinu v rozhovoru se mnou, abych zodpověděla na dotazy, které mohou vyvstat.

Dílny začínají v 9:30 a končí v 12:30. Předpokládám tedy, že se zdržíte plné 3 hodiny, ať využijete Váš čas, a následně si necháme ještě hodinku na hovor, na Vaše dotazy. Odjíždíte tedy v cca 13:45.

Předpokládám, že budete sedět/stát na místě, kde nebudete "překážet" přítomným dospělým a dětem jako tichý pozorovatel. Nebudete nutně navazovat interakci s dětmi a dospělými (ti mají svoji vlastní práci). Po představení se skupině si během dopoledne budete psát své poznámky, můžete si nabídnout čaj/kávu a přidáte se k polévce, kterou společně vaříme a servírujeme v cca 11:30/45.

Focení a telefonování během dílen není možné, ale následně si po domluvě se mnou můžete projít prostor a vyfotit si snímky pro vlastní potřebu.

Pokud přijedete autem, můžete parkovat přímo před domem (Jinačovice 261). S sebou potřebujete jen psací potřeby a blok na poznámky a dotazy, ať nezapomenete, na co se chcete ptát. 

Své poznámky dělíte na dotazy ohledně:

  1. Jak vypadá prostředí domácnosti přívětivé k potřebám batolat?
  2. Jaké jsou možné činnosti s batolaty doma - v předsíni, na toaletě, v kuchyni, v obýváku - z hlediska práce a z hlediska hry?
  3. Jak zveme k práci? Jak vypadají ukázky práce?
  4.  Jak nastavujeme hranici jednomu dítěti?
  5. Jak nastavujeme hranice 2 dětem? Mezi dětmi?
  6.  Jak pracujeme s chybou batolat?
  7.  Jak řešíme emočně vypjaté situace u dětí / u dospělých?
  8. Jaká je role dospělých při činnostech s batolaty?

Cena: 500,-Kč za čas hodinového hovoru, následně po 3 hodinách pozorování

Pokud máte zájem o pozorování, je nutné mi napsat email a domluvit si vhodný termín.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro Dílny Intensive

Na základě vyplnění registračního formuláře vás zařadíme do seznamu zájemců o nadcházející dílny, které jsou plánovány v nadcházejícím období (v případech, že vám vypsané termíny nevyhovují nebo nejsou žádné termíny vypsány)!

Jméno a příjmení rodiče*
Email*
Telefon*
Jméno a věk 1.dítěte:*
Zpráva pro Irču

V následujících týdnech budete informováni o konrétních termínech, cenách a ostatních podmínkách!
V případě dotazů mi rovnou zavolejte (723 331 441)!