Dílny Intensive

Společná práce ve skupině maminek s dětmi během jednoho týdne!
Uveďte teorii do praxe!

Pro pokročilé zájemce o uplatnění montessori přístupu doma. Předpokladem je znalost tří základních online kurzů Ireny Kubantové o montessori metodě, absolvování náhledu na Dílně Intensive bez dítěte plus osobní setkání s Irčou a zájem o práci na sobě!

Dílny Intensive jsou organizovány 4 po sobě jdoucí dny od 9:30 do 12:30h.
Úvodní večer maminek bez dětí - 16:30 - 19:30 (večer před 1.dnem Dílny Intensive)
Závěrečný večer maminek bez dětí - 16:30 - 19.30 (večer 1 den po ukončení Dílny Intensive)

Skupina maximálně 8 maminek s dětmi!

Celkově se jedná o 12 hodin společné práce maminek s dětmi6 hodin společných setkání maminek!

Smysl dílničky: lépe se napojit na vaše dítě. V klidu, v připraveném prostoru, s mojí pomocí vnímat, jak vaše dítě funguje. Co potřebuje. Co ho zajímá. Jaké vyvstávají problémy a konflikty. Kde vy jako matka zbytečně tlačíte. Čeho se bojíte. Co můžeme překonat.

Děti mají k dispozici množství pomůcek a nabídek a připravujeme společně svačinu. Konkrétní činnosti ale nejsou to nejdůležitější. Nejdůležitější je zvolnit a dozvědět se něco nového o vašem úžasném dítku.

Dílny mají formu setkání rodičů s dětmi bez pevného programu. V prostoru našeho domu a zahrady držíme prostor pro bezpečnou práci a komunikaci mezi dospělými i dětmi. Děti pozorujeme, dáváme jim prostor se samostatně projevit – anebo jim dáme prostor se učit principy potřebné na cestě k samostatnosti.

Děti si mohou hrát, spolupracovat s rodičem, pracovat samy, společně s dalším dítětem. Mohou být venku anebo vevnitř v rámci běžných domácích činností daného období – v létě jsou děti venku téměř celou dobu, v zimě jen chvíli. Zalévají, koupou se, krmí slepice, krájí ovoce na svačinku, skáčou na trampolíně, visí na trapéze anebo pracují s montessori materiálem v závislosti na jejich věku a dovednostech.

Dospělí mají většinou prostor pro sdílení anebo na zpětnou vazbu ke svému dítěti. Je prima, když se také zapojí do práce – přípravy oběda a úklidu před a po obědě.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Na základě vyplnění registračního formuláře vás zařadíme do seznamu zájemců o nadcházející Dílny Intensive, které jsou plánovány v průběhu listopadu a prosince 2020! 

Jméno a příjmení rodiče*
Email*
Telefon*
Jméno a věk 1.dítěte:*
Zpráva pro Irču

V následujících týdnech budete informováni o konrétních termínech, cenách a ostatních podmínkách!
V případě dotazů mi rovnou zavolejte!