Online kurzy

Komunikace, hranice a vztek

Umění se domlouvat a procházet emocemi.
Nastavování hranic. Respekt v rodině.

Kvalitní komunikace v rodině

Jako dospělí se s cizími lidmi obvykle bavíme velmi zdvořile. S nejbližšími lidmi, v rodině, s našimi dětmi, obvykle nepřikládáme komunikaci takový význam, jaký si mluvení s nejdražšími zaslouží. Nemáme na mluvení čas. Je obtížné se vzájemně vyslyšet, sytit se pozorností. Nepřít se. Odložit stará zranění. Dát hovoru prostor, klid a plynutí!

A přitom skrze komunikaci – verbální i neverbální – se formuje naše sebeláska a to, co si o sobě myslíme.

Poprvé v historii člověka se můžeme věnovat kvalitní komunikaci v rodině. Možná proto, že je to poprvé, kdy se snažíme o respekt, aniž bychom s ním vyrosli, je pro nás komunikace s dětmi výzvou. Neumíme to! Často míváme pocit, že dětem ustupujeme, když jsme k nim zdvořilí – často to vypadá, že to domlouvání a dohadování nebere konce! Děti mohou ječet a my máme být klidní a trpěliví? Vypadá to možná i nespravedlivě! Často se zdánlivě domlouváme, když se chceme prosadit (když mají děti něco "už pochopit"!

Kvalitní komunikace nemusí být zdlouhavá. Vyjádřit jasné NE; popsat situaci; ocenit dítě; pojmenovat, co mi vadí a co potřebuji – to nemusí být složité. Přesto se to musíme teprve naučit...

Online kurzy komunikace

souznění táty a syna
...aneb Jak nastavit respekt, porozumět potřebám dětí, vymanit se z naučených frází
nastavení hranic
…aneb Jak zastavit chování, které překračuje hranice?
vztekající se dítě
…aneb Jak pracovat s energií hněvu?
sourozenci s kočkou
...aneb Jak podpořit sourozenecké vztahy

Kurzy Montessori-praxe.cz - komunikace, hranice a emoce

  • 12 hodin videozáznamu kurzů
  • 4 sady rozsáhlých textových materiálů
  • Ilustrační videa, rozhovory s hosty a další TIPY

Akční balíček všech našich kurzů

Vše, co jsme do této chvíle byli schopni o výchově dětí zpracovat.

  • 29 hodin videozáznamu kurzů
  • 9 sad textových doplňkových materiálů
  • 1000+ fotografií z praxe
  • 50+ ilustračních videí

Přístupy k online kurzům jsou dostupné min. 3 roky od zaplacení!