Transition time – čas na přechod z činnosti na jinou činnost